BOREK Mironeta
      ČsHPK: 6512
    NARCIS z Farmy Zbiroh D0/0,1J1YZ/7
    ČLP/SC84  
    res.CAC ETA z Jizerské chaloupky
    D 0/0,BK:5 C /4 ČsHPK: 5085
BRIT  Černý korálek    
Nar.: 8. 5. 1998    
ČLP/SC/842/00   ATOS z Bojčína
HD: 0/0   ČsHPK:7214
BOB, CAJC, Výborný CILKA z Králičí farmy D 0/0,BK:5 CEK/5
  ČLP/SC/421  
YAN Černý korálek   BK: 4 EFJ/5, D 0/0 CORA u Fryštácké přehrady
nar.   res.CACIB,2xres.CAC, výborný ČsHPK:6714
chovný     D 2/2,
D 0/0, BK: 5AJ27A      
res.CAC, res.CACIB, BOB     IBRO Culka z Turca
      ČsHPK: 6816
    GAZDA od Peňažnej hory BK:6AJ1/6,DBK:0/0
    SPKP:8264  
    CAC.,BK:5AJ2S/5 TOLLY z Krupinskej doliny
    DBK: 0/0 ČsHPK: 6824
  DONA Černý korálek   výb.,BK 4HJ2/2,D 1/1
  Nar.29.11.1999    
  Chovná   CIL Mýtská samota
  D 0/0   SPKP :6600
    CHARKA Mýtská samota  BK:6 A J1/2 ,D 0/0
    ČLP/SC 607  
    D 0/0 ERGA Mýtská samota
      SHPK :6852
      D 0/0