BARÓN Lůčno
      ČsHPK 6703/91
    ARGO nad Amfiteátrom výborný, BK: 5AJ2/6
    SPKP 8169/99  
    BK: 5AJ1T/5 ALANA Jahodová ulica
    HD 0/0 SPKP 7801/94
FANFÁN Mustang výborný, CACIB, res.CACIB, CAC,2x res.CAC HD: 0/0
SPKp 8549/01    
výborný   COP pod Topanověm
BK. 4AJ1/4, DBK:A   ČsHPK 111/89
CAC , 2x BOB, 2x CAJC DAMA Mustang výborný, HD. 0/0
  SPKP 7762/95  
IVANHOE Bielý lev   chovná, HD 0/0, BK: 1BCJ2/6 BORKA Dula
SPKP 9044   Výborný ČsHPK 5495/88
V1. CAJC, BOB     výborná, HD: 0/0, chovná
       
      HARY z Pozdišovskej doliny
      ČsHPK 6159/90
    ANDY Janin ranč výborný, HD 0/0, BK: 6AJ1/6
    ČsHPK 7373/98  
    BK 6AJ2/5 CESSNA z Lehotskej lúky
    HD: 0/0 ČsHPK 6701/91
  XELY Janin ranč   DKK 0/0, BK: 2HJ2/7
  SPKP 8633/02    
  BK: 5AJ1G/5   IBRO Culka z Turca
  DBK: A   ČsHPK 6816/93-31
  Výborná, CAJC GIZA od Peňažnej Hory výborný, DKK 0/0, BK: 6AJ1/6
SPKP 8271/2000
Výborná, res.CACIB, CAC, 2xres.CAC TOLLY z Krupinskej doliny
    BK: 5AJ2X/6 ČsHPK 6824/93
    DBK: A výborná, DKK 1/1